[giaban] Liên hệ[/giaban]

[tomtat]ampli pioneer sa 90 

cỗ sx 1969 hàng nguyên bản đẹp chạy 4 sò sắt xuất âm tụ 195w


[/tomtat]

[kythuat]